LoRaWAN™ – ett öppet nätverk för Smart Cities och Internet of Things

Tillsammans skapar vi smartare städer!

Blink Services driver utvecklingen av digitala Smart City-lösningar med målsättningen att skapa säkra, hållbara och effektiva samhällen. Vi kallar det för en sensorstödd samhällsplanering och erbjuder skalbara tjänster för att underlätta den digitaliseringsprocess som vi befinner oss i. Internet of Things-teknologin innebär att effektiviteten ökar med en tids- och kostnadsbesparing som vinst. Med hjälp av uppkopplade sensorer kan vi varifrån vi vill mäta och styra vilka funktioner vi vill ha – enkelt och prisvärt!

Läs mer

Vårt erbjudande består av tre delar:

LoraWAN™, Internet of Things-applikationer och trafiklösningar samt Blink Portal – en teknisk plattform för drift och administration av både nät och applikationer.

Som Sveriges nätverksoperatör för LoRaWAN™ erbjuder vi stad och kommun ett öppet nätverk, tillgängligt för alla saker och alla människor. Nätet, optimerat för Internet of Things-applikationer, innebär helt nya uppkopplings-möjligheter för staden, företagen och individen.

När den digitala infrastrukturen är på plats skapas oändliga möjligheter. Sensorer automatiserar övervakning och underhåll och bidrar till att reducera energibehov, optimera avfallshantering, håller koll på kapitalintensiva inventarier och skapar säkrare och effektivare trafikflöden, för att nämna några fördelar. 

Ett sådant exempel är Signsensor, en sensor placerad på vägmärket som rapporterar eventuella avvikelser beträffande läge, riktning och tillstånd. Med sensorers hjälp kan vi säkerställa vägmärkets status utan fysisk inspektion. Smart, enkelt och resurssnålt!

 Allt samlas under ett paraply – vår Blink Portal.