LoRaWAN – Blink Services

GDPR

Integritetspolicy Blink Services

Den 25 maj trädde den nya personuppgiftslagen, GDPR, i kraft och vi på Blink Services ser mycket positivt på denna nya lagen. Det är en självklarhet att varje individ ska ha rätten till sina uppgifter och att vi som företag har ett stort ansvar i hanteringen av dessa. Under hösten 2017 och första kvartalet av 2018 har vi genomfört en inventering i organisationen och analyserat hur vi arbetar och identifierat var det eventuellt kan finnas brister. Vi har därefter ändrat vårt arbetssätt med avseende på GDPR:

  • Blink Services har satt en integritetspolicy som samtliga anställda arbetar efter inventeringen av vilka personuppgifter som lagras i våra program och system, resulterade i att minimerade antalet använda program och därmed lagring av personuppgifter
  • Vi tänker en gång extra innan vi hanterar en personuppgift
  • Vid e-mail hantering görs en klassificering av innehållets ”viktighet” på vilken grund arkivering ligger
  • Vi har infört ”städdagar” för irrelevant data en till två gånger om året (beroende på programmets omsättning av information).