Blink Portal – Blink Services

Nätadministration

Ett verktyg för Nätägare och Tjänsteleverantörer

Ett verktyg för utbyggnad av nätet där olika typer av sensorer kan anslutas. Analyser, övervakning av kapacitet och tillgänglighet. Nätadministration är uppdelad på rollerna Nätägare och Tjänsteleverantörer som har olika syften och funktioner i portalen.

Nätägare – roll och syfte

Nätägaren äger och hanterar administrationen av gateways. Här finns en översikt av antalet gateways och sensorer som finns i nätet. Nätägaren har ingen tillgång till sensordata utan här finns endast information om antal uppkopplade sensorer och gateways i nätverket.

Tjänsteleverantör – roll och syfte

Tjänsteleverantören säljer sensorer och tjänster samt hela koncept. Här sker administration av sensorer och övervakning av tillgänglighet. Tjänsteleverantörer har tillgång till sensorernas data till skillnad från nätägare. Här finns även en uppsättning med enklare verktyg för att analysera och visualisera data.

Blink Portal – Blink Services