LoRaWAN – Blink Services

LoRaWAN

LoRaWAN gör det möjligt

Blink Services driver utvecklingen av Smart Cities och Internet of Things. I vårt öppna och trådlösa LoRaWAN kan smarta produkter, tjänster och lösningar kopplas upp. Tillsammans skapar vi säkra, effektiva och hållbara samhällen i Sverige. Samtidigt bidrar vi till regeringens mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

 

LoRa Alliance

LoRa Alliance är en öppen, ideell förening med över 500 medlemmar och är därmed den största och snabbast växande alliansen inom tekniksektorn. Alliansen drivs av medlemmarna som samarbetar och delar erfarenheter för att främja och driva framgången för LoRaWAN som den ledande och öppna globala standarden för säker IoT-anslutning.

LoRa Alliance Member – Blink Services

Tekniken

LoRaWAN är en radioteknik som gör det möjligt att fånga upp signaler från sensorer på stora avstånd, med låg energiförbrukning och säker överföring av data. LoRaWAN har snabbt blivit den ledande tekniken för IoT över hela världen. LoRa – en förkortning av Long Range och WAN – en förkortning av Wide Area Network.

LoRaWAN 

Systemet består av två komponenter: Gateways och network server. En eller flera gateways tar emot radiomeddelanden från sensorer och vidarebefordrar dem till en central network server. Servern håller reda på alla gateways, sensorer och meddelanden  samt övervakar och styr trafiken. För att kunna kombinera mycket låg strömförbrukning med stora överföringsavstånd har systemet låg överföringshastighet (smalband). Radiotekniken är helt anpassad för IoT och är mycket tålig mot störningar vilket också bidrar till stora täckningsområden per gateway.

Enkelheten, tillgängligheten och den låga kostnaden underlättar för städer, företag och andra aktörer att ansluta sig till nätverket.

Fördelar

• Öppen standard – tillgängligt för alla
• Lång räckvidd – 5-15 km
• Minimal strömförbrukning – livslängd på batteri upp till tio år
• Enkel att installera
• Säker och krypterad
• Skalbar och flexibel
• Prisvärd lösning med oändliga möjligheter
LoRaWAN – Blink Services