LoRaWAN – Blink Services

LoRaWAN Learning Lab

Vi kopplar samman högskolor och universitet med industri och kommuner

I många kommuner finns i dag en högskola eller ett universitet som erbjuder program med inriktning på datavetenskap, telekommunikation eller liknande områden. En stor utmaning för många högskolor och universitet är att upprätthålla en aktiv dialog med den industri som finns i regionen. Studenterna behöver få möjligheter att komma i kontakt med olika företag under sin utbildning för att se hur det man lär sig används i praktiken. De behöver möta utexaminerade, före detta studenter som kan berätta om sitt yrkesliv, och sist men inte minst behöver de erbjudas både studentprojekt och exjobb. För företagen är studentprojekt och exjobb ett utmärkt sätt att lära känna nya, potentiella talanger.

LoRaWAN Learning Lab

För att underlätta den här processen har vi utvecklat konceptet LoRaWAN Learning Lab, ett dubbelriktat erbjudande som öppnar dörren för att projekt och forskning som skolorna bedriver når fram till både industri och kommunerna. Vi ser publicering av projekt och forskning som en möjlighet att bidra till innovation och inspiration för LoRaWAN-teknikens möjligheter. Det här kan i sin tur leda till att regionen inför nya smarta IoT-lösningar, både nu och i framtiden.

Blink Services delfinansierar sensorabonnemang

Genom att erbjuda skolor LoRaWAN kan studenter snabbt komma igång och börja laborera och forska på det. Skolorna behöver endast köpa in de sensorer de vill testa och använda i sina projekt. Blink Services, tillsammans med respektive nätägare, står för kostnaden för de sensorabonnemang som krävs för att kunna använda nätet.

Tekniken för dagens smarta samhälle

Människor som kan tekniken, som kan driva och utveckla den, är nödvändiga för att fortsätta bygga dagens smarta samhälle. Med konceptet LoRaWAN Learning Lab bidrar vi både med möjligheten att sätta upp intressanta projekt på skolorna, och stödjer tillväxten i det rekryteringsunderlag för duktiga tekniker som kan tekniken. 

Högskolor och universitet knyts samman

Vi erbjuder både högskolor och universitet runt om i Sverige LoRaWAN Learning Lab-paketet. I förlängningen ser vi det som en möjlighet att knyta samman våra olika högskolor och universitet under ett gemensamt paraply. Här kommer man att kunna utbyta erfarenheter inom tekniken, studentprojekt, exjobb och forskning. På så vis breddar vi ytterligare möjligheterna till tekniska storverk som finns inom ramen för LoRaWAN.

Kontakta Jakob Blomberg för mer information: jakob@blink.services

LoRaWAN – Blink Services