Linköping – Blink Services

Om oss

Vi skapar säkra, effektiva och hållbara samhällen

Sverige har som mål att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Innovationer och kunskap finns redan i vårt kraftfulla ekosystem. Nu skapar vi säkra, effektiva och hållbara städer och samhällen.

Blink Services är ett ungt företag med ett modernt synsätt, specialiserade inom Internet of Things och digitalisering. Vårt erbjudande möjliggör en enkel och effektiv omställning till smarta städer som bidrar till att accelerera utvecklingen för Sveriges företag och samhällen. 

Blink Services, som fr.o.m 2019-01-31 ingår i Netmore Group AB, startade hösten 2016 med att utveckla smarta vägmärken. Under denna period upptäckte vi att det saknades ett stabilt och optimalt nät att koppla upp dem på. Med stöd av LoRa Alliance agerade vi snabbt och ändrade inriktning. 

 2017 gick vi ut på bred front och rullade ut LoRaWAN i Sverige. Under tiden växte personalstyrkan från två till nio personer. Företaget har i dag ett brett team av doktorander, tekniker och innovatörer med många års erfarenheter från bland annat Sony Ericsson, Saab, Telia Company och Qamcom Research & Technology AB. 

 I dag driver vi, tillsammans med våra samarbetspartners, utvecklingen av digitala lösningar med visionen att skapa säkra, effektiva och hållbara samhällen. 

 

Kontakta oss