Smart City Connection – Blink Services

Smart City Connection

Smart City Connection

Smart City Connection är mötesplatsen för alla aktörer som vill använda LoRaWAN för att driva digitaliseringens möjligheter, här och nu. Genom samverkan tar vi ett viktigt steg mot ett säkert, effektivt och hållbart samhälle.

Smart City Connection – Blink Services

Kommentarer från tidigare event:

”Tycker det är bra att vi samlar folk som jobbar med samma utmaningar.”

”Fantastic event, great range of partners and presentations.”

”Mycket bra initiativ. Inspirerande att få träffa både utställare, kommuner, leverantörer mm i samma forum!”

”Suveränt forum för att dela erfarenheter och kunskap.”

”Nog första gången jag börjat inse användningsområdet.”

”A well thought event with something for everyone.”

”Great event, big enough to get a good range of people to attended but small enough that it still felt personal.”